Karl Marx

se sejde v přelomové době. Tím širší a odpovědnější diskusi, jak dál, to chce už teď. Hodlá k ní přispět i toto internetové fórum. Je samosprávnou iniciativou komunistů z řady okresů.

Čerpá z kritických hlasů na VČS, OK i jiných diskusích. O to víc stojí o konstruktivní náměty, jak naše slabiny překonat. Ne s cílem vytvářet jakoukoli „frakci“, ale jednotu strany naopak posílit. Naplnit ji konkrétním obsahem, který obstojí i tváří v tvář dnešním šancím a rizikům.

napište nám

PhDr. Mgr. Vladimír Holiš - Valašsko

Vážené soudružky, vážení soudruzi - delegáti IX.sjezdu KSČM.

Nejdříve mi dovolte se stručně představit.Svůj život jsem začínal jako zámečník u ČSD. Vedení výkonné jednotky mě navrhlo, abych šel studovat,nejdříve střední a pak vykokoškolské vzdělání. Od r.1973 jsem studoval až do r.1990. Pocházím z chudé valašské komunistické rodiny,jsem čtvrté dítě z pěti.Všichni jsme se narodili na konci války a těsně po ní. Do komunistické strany jsem vstoupill v roce 1972.Dobrovolně jsem studoval mimo státní vzdělání,také stranické vzdělání - VUML,postgraduální studium na Vysoké škole politické ÚV KSČ - ukončeno státními zkouškami.Na filozofické fakultě jsem vykonal státní zkoušky z marxismu-leninismu.Celý můj život je spojen s komunistickým hnutím.

Nyní se na Vás obracím s komunistickou prosbou,aby Vy delegáti IX. sjezdu jste hlasovali pro změnu dosavadního vedení KSČM.

Apeluji na Vaše svědomí i historickou odpovědnost.To,že VV ÚV KSČM stanovil protikandidátům na své představení a svou představu svých cílů v KSČM pouze 3 minuty,považuji za morální selhání výkonného výboru jako celku.V komunistické straně se nahromadilo mnoho problému a to ve všech oblastech.Práci pro stranu jsem vždy chápal jako morální povinost pokrokového člověka právě proto,že pocházím z chudobného Valašska,kde jsem se před lety vrátil.

V příloze Vám zasílám v předvečer sjezdu vystoupení jedné kandidátky na místopředsedu ÚV KSČM.Toto vystoupení nebudete slyšet z důvodu časového omezení stanovené výkonným výborem.Z těchto důvodů jsem byl donucen obrátit se na Vás delegáty sjezdu touto netradiční cestou(zamyslete se nad tímto vystoupením).

Čest práci