Karl Marx

se sejde v přelomové době. Tím širší a odpovědnější diskusi, jak dál, to chce už teď. Hodlá k ní přispět i toto internetové fórum. Je samosprávnou iniciativou komunistů z řady okresů.

Čerpá z kritických hlasů na VČS, OK i jiných diskusích. O to víc stojí o konstruktivní náměty, jak naše slabiny překonat. Ne s cílem vytvářet jakoukoli „frakci“, ale jednotu strany naopak posílit. Naplnit ji konkrétním obsahem, který obstojí i tváří v tvář dnešním šancím a rizikům.

napište nám

Jaroslav Leták, předseda ZO KSČM Jarcová - Valašsko

Dopis IX. sjezdu KSČM PRAHA

Vážení delegáti sjezdu, z logiky věci a historie naší strany vyplývá, aby volby na sjezdu proběhly po zhodnocení čtyřletého období práce vedení strany a podrobné diskuze delegátů. tj. druhý den jednání sjezdu.

Zvolení nového vedení hned na počátku sjezdového jednání, bez řádného zhodnocení předešlého období samotnými delegáty je neúctou ke všem členům strany, kteří delegáty volili.

Jsme přesvědčeni, že současné vedení strany nevěnovalo přípravě dnešního sjezdu naší strany takovou pozornost, jakou si nejvyšší orgán zaslouží. Předsjezdové materiály zůstaly stereotypem minulých sjezdů z čehož vyplývá jejích vyprahlost a vyčerpanost, bez nových myšlenek a předvídavostí.

V době 21. století – době elektronizace informačních systému nebylo vedení schopno ani ochotno udělat profesionální internetové stránky propojené mezi ústředím, kraji, okresy a městy. Zejména aktuálnost informací propojenou s obsahem, jak pro členy strany, tak pro naše voliče.

Dnešní doba vyžaduje internetovou televizi i rozhlas – propagaci socialismu bez frází, jak z hlediska historických zkušeností, tak z hlediska budoucnosti. Objektivní a rychlé reakce na politické události doma i ve světě. Ano, všechny tyto technické úkoly mohli vytvořit mladší soudruzi a soudružky avšak nynější vedení je neumělo motivovat ani organizovat, nebo se mýlíme? Někteří mohou namítnout, že nebyly finanční prostředky.

Zamysleme se – zejména Vy, delegáti dnešního sjezdu, kolik finančních prostředků už stála budova Politických vězňů č. 9 a tzv. nová budova „Rokytka“. Kolik finančních prostředků se „vyhodilo“ na volby prostřednictvím Fy. Mrencová a dalších nehospodárností (viz zpráva revizní komise pod vedením s. Liškové).

Musíme si dnes velmi zodpovědně říci, má dnešní vedení naší strany ještě morální právo obhajovat své funkce?

Závěrem si dovoluji odcitovat z dopisu mladého člena strany. Cituji: „Dnešní sjezd strany může být oním pomyslným novým počátkem, který dá straně tolik potřebnou energii novým dělným vedením a určí směr ve smyslu jasné organizační a akční jednoty. Směr, který dá straně jasnou charakteristiku, tak aby si ji veřejnost přestala plést s pouhým B týmem sociální demokracie. Pokud se to nepodaří, nosná témata ovládnou jiné, pravděpodobně extrémní pravicové síly, které k tomu mají potenciál. Ale potom již bude pozdě. Možná podobně jako v Německu ne druhé polovině 30. let 20. století.“

Žádáme, aby tento dopis IX. sjezdu byl přečten všem delegátům sjezdu nebo předán delegátům sjezdu „na stůl“.

P. S. : Projednáno na členské schůzi