Karl Marx

se sejde v přelomové době. Tím širší a odpovědnější diskusi, jak dál, to chce už teď. Hodlá k ní přispět i toto internetové fórum. Je samosprávnou iniciativou komunistů z řady okresů.

Čerpá z kritických hlasů na VČS, OK i jiných diskusích. O to víc stojí o konstruktivní náměty, jak naše slabiny překonat. Ne s cílem vytvářet jakoukoli „frakci“, ale jednotu strany naopak posílit. Naplnit ji konkrétním obsahem, který obstojí i tváří v tvář dnešním šancím a rizikům.

napište nám

Vojtěch Mišičák, Brno

Je mi teprve třiadvacet. Členem KSČM jsem už byl. Tak jako řada jiných mladých lidí jsem z ní však po zklamání, jak se staví ke žhavým problémům lidí, s nimiž se kapitalismus nemazlí, vystoupil. Teď jsem tajemníkem ÚV KSČ 21. Jsme malá strana, založená v říjnu 2014. Své nadšené stoupence, zejména mezi dělníky, ochotné se angažovat bez nároku na jakoukoli odměnu, však máme. Jakkoli poškodit KSČM či její volební výsledky naším cílem rozhodně není. Daří se nám oslovit i lidi, jež mají s KSČM problém. Mají jí za zlé hlavně nedostatečnou mimoparlamentní činnost. Také však to, že jasné pozice v zájmu lidí, které za kapitalismu nic dobrého nečeká, tlumočí i na parlamentní půdě jen lidé typu ss. Grebeníčka, Semelové, Ondráčka, Grospiče či Rujbrové. A dřív než nás nedávno opustil i Miloslav Ransdorf, s nímž jsem se sice neshodl úplně ve všem, jako politika i kamaráda si ho však hluboce vážím.

Ač zatím v jiné straně, nejsme tu proto, abychom českému komunistickému hnutí jakkoli uškodili. Náš kritický pohled na to, co mu neprospívá, sleduje konstruktivní cíl. Jako funkcionáři jiné strany, byť také s názvem komunistická, mi samozřejmě nepřísluší právo, abych ve vztahu k vašemu květnovému sjezdu cokoli přímo požadoval. Dovolte mi proto čistě jen tlumočit, co naše sympatie má a co ne - a jak se to může promítnout do našich vzájemných vztahů. 

Že se v KSČM zformoval proud, usilující o obrat k mnohem nezávislejší a údernější politice, je zřejmé i z veřejně dostupných zdrojů. Své naděje s ním spojujeme i my. Dá-li mu IX. sjezd KSČM zelenou, pak právě to si naše komunistické hnutí zaslouží 95 let od svého vzniku. Tím snazší bude dosáhnout i stejného výsledku jako tehdy naši předchůdci - ideového i organizačního sjednocení do jedné jediné, silné a akceschopné strany.