Karl Marx

se sejde v přelomové době. Tím širší a odpovědnější diskusi, jak dál, to chce už teď. Hodlá k ní přispět i toto internetové fórum. Je samosprávnou iniciativou komunistů z řady okresů.

Čerpá z kritických hlasů na VČS, OK i jiných diskusích. O to víc stojí o konstruktivní náměty, jak naše slabiny překonat. Ne s cílem vytvářet jakoukoli „frakci“, ale jednotu strany naopak posílit. Naplnit ji konkrétním obsahem, který obstojí i tváří v tvář dnešním šancím a rizikům.

napište nám

Bohuslav Handl, Hodoňovice, okres Frýdek-Místek

V našem okrese má výraznou podporu návrh, aby se předsedou KSČM stal Josef Skála. Na okresní konferenci se to však jeden z odpůrců změny k lepšímu, delegovaný shora, pokusil zvrátit tvrzením, že Josef je „samozvanec“. Je to hloupá urážka. A donebevolající nesmysl. Názorně to dokládá i poměr nominací z okresních konferencí. Je totiž téměř vyrovnaný. Přesto, že s. Skála na stránky HaNo v podstatě „nesmí“. A to nejen z akcí – před stranickou i mnohem širší veřejností – kde vystupuje v posledních dnech a týdnech. Dodnes tam totiž nevyšel ani jeho projev na Vratimovském semináři už před půl rokem – jako jediný ze všech, které tam zazněly.

Takové metody se normám stranické demokracie hrubě příčí. Už po okresní konferenci jsem proto napsal dopis delegátům, které zvolila na IX. sjezd KSČM. Tady je v plném znění:

Vážený soudruhu,

byl jsi na okresní konferenci zvolen delegátem na IX. sjezd naší strany. Blahopřeji Ti a dovoluji si obrátit se na Tebe s touto informací: Budeš na sjezdu spolurozhodovat o složení vedení naší strany i o předsedovi ÚV KSČM. Na okresní konferenci byli navrženi dva kandidáti, o jednom z nich – o s. Skálovi se jeden vystupující vyjádřil, že jde o „samozvance“. Hluboce s tím nesouhlasím, neboť znám s. Skálu již po čtyři desítky let.

Dovol proto, abych připomněl pár základních postřehů k jeho profilu: Je teoreticky připraven, má zkušenosti z dlouhodobé stranické práce – až po člena ÚV a nedávno i místopředsedu strany. Před převratem vykonával nejvyšší funkci v Mezinárodním svazu studentstva. Z toho titulu se podílel na organizování různých hnutí za mír, proti vykořisťování a chudobě a setkával se s představiteli zejména levicových organizací, stran a hnutí.

Prokázal tak i značné organizační schopnosti. Dokáže lidi získat, má zkušenosti z vystupování na veřejnosti, v televizi apod. Dále bych rád dodal, že když jsem před nedávnem hovořil se soudruhem Ransdorfem a ptal se ho na tip na předsedu ÚV, odpověděl jednoznačně: Pepík Skála.

Nechci o s. Skálovi vytvářet zjednodušeně černobílý obraz. Podle mých znalostí je však dnes nejvhodnějším kandidátem na předsedu ÚV KSČM právě on. Komu dáš hlas Ty sám, však samozřejmě závisí plně na Tvé vlastní úvaze.

Zdravím Bohuš Handl, Hodoňovice 2.2.2016