Karl Marx

se sejde v přelomové době. Tím širší a odpovědnější diskusi, jak dál, to chce už teď. Hodlá k ní přispět i toto internetové fórum. Je samosprávnou iniciativou komunistů z řady okresů.

Čerpá z kritických hlasů na VČS, OK i jiných diskusích. O to víc stojí o konstruktivní náměty, jak naše slabiny překonat. Ne s cílem vytvářet jakoukoli „frakci“, ale jednotu strany naopak posílit. Naplnit ji konkrétním obsahem, který obstojí i tváří v tvář dnešním šancím a rizikům.

napište nám

Petr Bureš, předseda Střediskové rady KSČM Štětí

Vážení čtenáři, soudruzi a přátelé,

i když jsem ve straně pouhých 15 let, dovolím si na tomto místě pár postřehů. Když jsem v roce 2000 prvně přišel ve Štětí na schůzi SR KSČM, byl jsem dost nesvůj jak z toho věkového rozdílu, tak z toho, jak schůze probíhala. Četla se usnesení z OV, což obsáhlo většinu času a někteří lidé už koukali, jak zmizet.

Pak ale přišla výzva, jak připravit kampaň do senátu a krajských voleb. Ačkoliv nováček, navrhl jsem jedno řešení (uspořádat na náměstí velký mítink se zástupci všech kandidujících stran, kde se lidé přímo ptají politiků). Vznesla se vlna nadšení a podpory. Z dosavadních životních zkušeností jsem čekal aroganci, výsměch, ale toto? Ihned se ustavil realizační tým a vše se rozjelo. Byl jsem představen lidem v okrese a dokonce i poslancům (nejen z KSČM). Tak jsme na věci začali s kamarády makat. Hlavní problém byly peníze, ostatně jako vždy. Zde pomohly dotace z KV a OV, ale co mě nejvíce potěšilo, byly příspěvky jednotlivých ZO z obcí, kde se soudruzi skládali po dvacetikorunách z důchodů…

Nikdy v životě jsem nezažil takovou solidaritu a oddanost myšlence. Toto byl hlavní důvod mého vstupu do strany. Nečetl jsem Marxe, téměř nepamatuji období socialismu (jsem ročník 77), neznal jsem konkrétní program strany, ale ta sounáležitost, nezištnost a víra mě doslova uhranula. Jen na okraj: akce se podařila a úspěch byl velký.

Po letech však vidím bohužel trochu jiný obraz. Hádky, bitvy o posty, o dobré bydlo…Jsou naši současní představitelé ochotni jít do otevřené konfrontace se současnými mocipány? Opravdu bojují proti kmotrům, proti nešvarům doby? Opravdu hájí zájmy obyčejných lidí? Věří ještě vůbec v úspěch myšlenky socialismu? Nemám patent na rozum a mohu se mýlit, ale u některých si nejsem jist…

Ztrácíme revoluční potenciál. Nejsme jasnou alternativou. Nejsme téměř ani levicovou stranou. Podívejte se v Evropě. Dle poslanců z EP jsme levý střed. Jsme béčko ČSSD.

Chybí nám úzká spolupráce s předními odborníky v ekonomice, sociologii atd. Proč prof. Keller nakonec kandidoval za ČSSD? Proč se strana jasně nepostavila za Mílu Ransdorfa? A mohl bych pokračovat.

Vypadá to, že současné vedení se snaží zachovat status quo za každou cenu. I kdyby to znamenalo propad na smetiště dějin. Tomu je třeba zabránit. KSČM musí být alternativou. Nesmíme se bát vyjít ze stínu ČSSD. Musíme jasně říct, že republiku můžeme spravovat i jinak. Potrestáme ty, kteří v 90. letech rozkradli republiku. Zdaníme oligarchy a korporace (loni odplulo do zahraničí 488 miliard korun přiznaných zisků a strana nebyla ta, co na toto upozornila). Nespolupracujeme otevřeně s odbory, proč?

Utíkají nám velké příležitosti. Nejsme ti, kteří nastolují témata. Ať je to uprchlická krize, řádění exekuční mafie, atd.

Nyní je čas vrátit se ke kořenům. Staňme se čitelní pro voliče. Zjednodušme naše cíle… Pro příklad uvedu 3 okruhy: BEZPEČÍ, PRÁCE (slušná životní úroveň) a MÍR.

Důrazně odsuzujme války, válečné zločiny, včetně zločinů pod hlavičkou NATO. Žádejme důstojnou životní úroveň pro každého (obrovská část Čechů žije těsně nad hranicí chudoby). Žádejme zabezpečení republiky před vnějším nebezpečím, ale i důsledné uplatňování zákonů uvnitř naší země.

Na závěr mi dovolte, abych delegátům popřál šťastnou ruku při volbě nového vedení a straně mnoho úspěšných let v boji o politickou většinu, abychom mohli ukázat, co v nás je.

Že jde uspět, jsme ukázali v Ústeckém kraji, kde máme hejtmana. Lidé zde zjistili nejen to, že se svět nezbořil, ale že v kraji vládnou slušní lidé. Nekrade se a staré problémy (ROP, Krajská zdravotní, atd.) se řeší a kraj funguje.