Karl Marx

se sejde v přelomové době. Tím širší a odpovědnější diskusi, jak dál, to chce už teď. Hodlá k ní přispět i toto internetové fórum. Je samosprávnou iniciativou komunistů z řady okresů.

Čerpá z kritických hlasů na VČS, OK i jiných diskusích. O to víc stojí o konstruktivní náměty, jak naše slabiny překonat. Ne s cílem vytvářet jakoukoli „frakci“, ale jednotu strany naopak posílit. Naplnit ji konkrétním obsahem, který obstojí i tváří v tvář dnešním šancím a rizikům.

napište nám

Jiří Hájek, Praha 3

Byl jsem hrdý na to, že počátkem 90. let minulého století si naše strana, přes nesmírný tlak, uchovala ve svém názvu „komunistická“ a měla své poslance v Parlamentu ČR. Hlásit se veřejně ke komunistickým ideálům vyžadovalo v té době nemálo odvahy. Její voliči nepodlehli masivní protikomunistické propagandě ve  všech sdělovacích prostředcích, neboť rozumem chápali, že tato politická strana je jediná, která je schopna bezezbytku hájit zájmy  pracujících, důchodců i mladých rodin s dětmi. Tomu odpovídalo i velmi výstižné heslo „S lidmi pro lidi“ mající velmi silný sociální náboj.

Jsme před IX. sjezdem KSČM a chceme-li objektivně hodnotit jak se nám podařilo naplnit obsah citovaného hesla, tak si musíme přiznat, že dobré výsledky na celostátní úrovni bychom těžko hledali. Víc pozornosti se věnovalo různému teoretizování, politikaření a taktizování, než zásadnímu zápasu o naplnění sociálního programu strany.

Kde hledat příčiny? Ve vedení  KSČM  a jeho výkonných orgánech i  poslaneckém klubu, které  nebyly s to naplnit mandát z předcházejících sjezdů i voleb do Parlamentu ČR.  Až na výjimky postrádám osobní statečnost a angažovanost.  Strana ve své historii měla úspěch,  naslouchala-li „tepu mas“ a řešila jejich palčivé problémy. Bohužel dnes tomu tak není a co víc, vedení  strany  není  schopno či ochotno naslouchat názorům členské základny.

Myslím, že nadcházející sjezd je poslední možností, jak naplnit politickou aktivitou  uvedené heslo jak v masách, tak v samotné členské základně. Současná bezpohlavní a oportunistická politika vedení strany má svůj odraz i na půdě Parlamentu ČR. Pouhé plané teoretizování a tlachání o chudobě, sociálních problémech a osobním či organizovaném  rozkrádání  našeho státu nikoho do řad KSČM nepřivede, natož mladou generaci. Komunisté vždy hleděli do budoucnosti, obětovali hodně včetně životů,  aby zajistili lepší podmínky pro život dětí a všech občanů.

Strana ztrácí pasivitou a neschopností řešit aktuální vnitropolitické problémy. Ve společnosti tak „bodují“ jiné politické strany a jejich představitelé. To je názorným dokladem, jak naše vedení naplňuje heslo „S lidmi pro lidi“.