Karl Marx

se sejde v přelomové době. Tím širší a odpovědnější diskusi, jak dál, to chce už teď. Hodlá k ní přispět i toto internetové fórum. Je samosprávnou iniciativou komunistů z řady okresů.

Čerpá z kritických hlasů na VČS, OK i jiných diskusích. O to víc stojí o konstruktivní náměty, jak naše slabiny překonat. Ne s cílem vytvářet jakoukoli „frakci“, ale jednotu strany naopak posílit. Naplnit ji konkrétním obsahem, který obstojí i tváří v tvář dnešním šancím a rizikům.

napište nám

Zdeněk Štefek, člen ÚV KSČM, krajský radní, stínový ministr

 

Co potřebujeme každopádně?

 

 1. Kádrová politika a ideologická práce - aby strana ze sjezdu vyšla taková, že ji bude vést akceschopný tým, schopný veřejnosti jednoznačně a zásadově formulovat stanoviska a postoje, který bude mít oporu a podporu i na nižších článcích.
   
 2. Řízení a operabilita - abychom si ve straně nehráli na produktivitu rozsáhlých papírových elaborátů, které se opakují v pravidelných intervalech v duchu hesla, aby se vlk nažral a koza zůstala celá, ale snažili se o maximální jasnost, pochopitelnost a stručnost.
   
 3. Reálnost cílů - abychom si neukládali, jak sami sobě, tak členské základně, nereálné, nikdy nesplnitelné cíle (tedy abychom si přiznali náš stav a naše možnosti), a rozlišovali tak úkoly aktuálně proveditelné od cílů strategických, zároveň ale na strategické cíle nerezignovali.
   
 4. Penetrace do veřejnosti - Abychom se zaměřili a priori nikoliv na získávání členů, nýbrž především sympatizantů a pravidelnou a promyšlenou práci s nimi; jejich možný vstup je až další fáze.
   
 5.  Aktivita - Abychom kolem každého okresního výboru strany udržovali malý akceschopný tým, schopný v okrese zajišťovat petiční stánky, práci s veřejností, kulturní akce, akce pro děti atd.