Karl Marx

se sejde v přelomové době. Tím širší a odpovědnější diskusi, jak dál, to chce už teď. Hodlá k ní přispět i toto internetové fórum. Je samosprávnou iniciativou komunistů z řady okresů.

Čerpá z kritických hlasů na VČS, OK i jiných diskusích. O to víc stojí o konstruktivní náměty, jak naše slabiny překonat. Ne s cílem vytvářet jakoukoli „frakci“, ale jednotu strany naopak posílit. Naplnit ji konkrétním obsahem, který obstojí i tváří v tvář dnešním šancím a rizikům.

napište nám

Václav Čermák, Jirkov

V předvečer každého sjezdu je dobré vědět, jaký je současný stav ve straně a co bychom na základě tohoto poznání od sjezdu chtěli. Současná politika naší strany je rozporuplná a její stav je mírně řečeno neutěšený. Ve svém vývoji dlouhodobě opouští základy, na kterých komunistické hnutí musí stát, a splývá se sociálně demokratickými trendy. Řadou kroků prokazuje, že dlouhodobě opouští komunistický charakter svým odklonem od marxisticko-leninské teorie, její celková politika je pasivní a opatrnická, se snahou vyhnout se konfliktům a s důrazem pouze na parlamentní práci. Ve vnitřním životě strany, v celém systému stranické práce je řada problémů. Řízení strany přešlo do rukou předsedy a mnohdy je autoritářské. Ústřední výbor nepůsobí jako vrcholný orgán strany mezi sjezdy, který by měl řídit politiku strany, hodnotit dosažené výsledky a plnění svých usnesení, stanovovat úkoly voleným funkcionářům a kontrolovat jejich práci. Nejsou systematicky řešeny organizační, ekonomické ani ideologické otázky. Vedení strany je odtrženo od své členské základny. Kádrová práce se dělá nahodile

Vedení strany ani v přípravě tohoto sjezdu nedospělo k názoru, že je nutné přijmout nový, ofenzivnější, aktualizovaný, propagandisticky uchopitelný a především srozumitelný program strany. Ten kladenský z roku 1992, kterým se strana doposud řídí, vznikl téměř před dvaceti třemi lety jako defenzivní a kompromisní, odpovídající dobovým podmínkám svého vzniku. Za tu dobu se moc věcí ve světovém i domácím vývoji změnilo. Naše strana musela zákonitě nabýt nové cenné i závažné zkušenosti z této nové doby a potvrdit si platnost a aktuálnost základních postulátů komunistického hnutí, tedy revolučního myšlení a revoluční praxe. Minulé sjezdy nevyslyšely naléhavé výzvy, aby se zabývaly rozhodnutím o přípravě nového programu. Tím, že to není zařazeno ani do programu jednání IX. sjezdu, se naznačuje, že sjezd, podle záměru některých vedoucích funkcionářů, má v podstatě potvrdit neměnnost politické linie sjezdů minulých, které stranu neposunuly ani o krok vpřed.

Od sjezdu očekávám, že přijme takové programové cíle a provede takové kádrové změny ve vedení strany, které budou počátkem principiální komunistické obnovy. Jsem názoru, že bez výměny vedení strany se strana nemůže změnit. Do vedení KSČM musíme zvolit takové lidi, kteří svojí prací a postoji dokazují, že zastávají marxisticko-leninské třídní pozice a mají, oproti současnému vedení, předpoklady komunistickou stranu vést.