Karl Marx

se sejde v přelomové době. Tím širší a odpovědnější diskusi, jak dál, to chce už teď. Hodlá k ní přispět i toto internetové fórum. Je samosprávnou iniciativou komunistů z řady okresů.

Čerpá z kritických hlasů na VČS, OK i jiných diskusích. O to víc stojí o konstruktivní náměty, jak naše slabiny překonat. Ne s cílem vytvářet jakoukoli „frakci“, ale jednotu strany naopak posílit. Naplnit ji konkrétním obsahem, který obstojí i tváří v tvář dnešním šancím a rizikům.

napište nám

Vladimír Kopřiva, člen ÚV KSČM, Praha 9

Současný stav ve straně je nadále neúnosný, do řízení strany se dostala dvojkolejnost. Po jedné koleji jede vlak s členskou základnou, okresními a krajskými výbory, které  více či méně úspěšně organizují a provádí každodenní mravenčí práci mezi našimi spoluobčany. Po souběžné koleji jede vlak, ve kterém jedou vedoucí představitelé naší strany a poslaneckého klubu, který až na pár výjimek ztratil přehled, jak se žije v podhradí. Společnost hodnotí jejich činnost jako salónní, pro udržení si prebend, kvůli kterým jsou ochotní jít na jakýkoliv kompromis s ČSSD.

Zasedání ÚV KSČM mají za úkol umravnit kverulanty z okresů a krajů, zaměstnat je nejlépe vyplňováním dotazníků a projednáváním sáhodlouhých zpráv, které ve svém důsledku po projednání zapadnou na dno šuplíků, kde skončí svůj život. Když se něco povede, vlak z vedlejší koleje se zařadí na čelo a slízne smetanu, když se to nepovede nebo je problém, vlak na vedlejší koleji pokračuje, jako by se ho to netýkalo.

Výsledky ve volbách od  VIII. sjezdu postupně klesají. Není to proto že by ZO, OV nebo KV nevěnovaly propagaci našich kandidátů čas a elán. Je to stylem práce, který praktikujeme - jsem důchodce, ale stále ještě pracuji, proto znám reakce obyčejných lidi na to, co se děje, jejich reakce na vyjádření či hlasování v parlamentu některých našich poslanců.

Naše politická práce stagnuje. Lidé se ptají, co vlastně děláme, jaké politické cíle máme vytyčené. K aktuálním problémům se vyjadřujeme pozdě, nebo je okecáme tak že se nedá poznat, jak to vlastně skutečně myslíme. Proto musí dojít ke změně ve vedení strany, protože současné vedení vyčerpalo všechny své schopnosti.

Nové vedení - noví mladí lidé - nový program - důsledná komunistická politika, to by měla být nová kritéria, která příjme IX. sjezd KSČM v květnu letošního roku. Nejde o to stranu rozbít - naopak chceme zachránit poslední zbytky důvěry, kterou ještě máme ve společnosti.