Karl Marx

se sejde v přelomové době. Tím širší a odpovědnější diskusi, jak dál, to chce už teď. Hodlá k ní přispět i toto internetové fórum. Je samosprávnou iniciativou komunistů z řady okresů.

Čerpá z kritických hlasů na VČS, OK i jiných diskusích. O to víc stojí o konstruktivní náměty, jak naše slabiny překonat. Ne s cílem vytvářet jakoukoli „frakci“, ale jednotu strany naopak posílit. Naplnit ji konkrétním obsahem, který obstojí i tváří v tvář dnešním šancím a rizikům.

napište nám

Václav Kotyk, Praha

Jsem dělník z ČKD, tlumočím názory VČS ZO 435:

- Elektronická evidence tržeb – nechápeme, proč se poslanci KSČM zdrželi hlasování. Poslanci se nepostavili za řádné vybírání daní. 30 let dělám programátora, dělám účetnictví. Jakýpak podnikatel – když přijdete někam na stavbu, tak tam 30 podnikatelů lítá po lešení. Firma dneska zaměstnává podnikatele, protože je daňový rozdíl mezi firemními penězi  a živnostenskými. Dělá to až 30 %. To je vlastní účel evidence tržeb, odhalit tyto nedostatky. Dole, když jdete vrátnicí ÚV KSČM, tak je tam hlídací služba. Aniž bych znal účetnictví strany, tak 100 – 120,- Kč fakturuje firma straně za hod. hlídání a ten člověk, co tam sedí, dostává 55,- Kč. Když si vezmu prostředí, které dobře znám, prostředí autoservisu, tak tam 4 podnikatelé jsou pod zvedáky a jednou za měsíc si vyfakturují peníze, 25.000,- Kč, minimalizují sociální a zdravotní odvody a je to budoucí sociálně ohrožená skupina  obyvatel. Tady jsem vůbec nepochopil, proč strana dala od toho ruce pryč místo toho, aby poukázala na druhotné problémy, které jsou za EET.

- Otevřel bych jednu choulostivou otázku. Základní organizace je názoru, že vedení strany je tady kvůli členské základně a členská základna chce, aby byla slyšet. Možná, že jsme staří, ale mladí  duchem, protože jinak bychom neseděli tady na krajské stranické konferenci, ale na chatách u TV. Na VČS jsme vznesli jednoduchou otázku: Filip nebo Skála a ozvalo se Semelová (smích). To není k smíchu, to je tragikomedie, protože u Marty máme jistotu, že Marta za tu stranu bojuje srdcem, že to bere jako poslání, že radikalizuje problémy. My se neumíme rozhodnout zda Filip nebo Skála, ale v současné době, kdy se individualizuje pracovní síla, každý je dnes podnikatel, tak musíte revolucionizovat to stranu, v tom je pravda, že ta změna je nutná. My teď neznáme nikoho lepšího než je Skála, je to pro nás jistota, a tak jsme se dohodli na VČS, že to je nová tvář a že dovede radikalizovat ty problémy. Ten systém není o politice, je to o boji. Můj dědeček byl komunista a ten bojoval, ten nedělal salónní politiku. Když to řeknu jednoduše, tak jeden zedník, který vstoupí do strany, má větší váhu než jeden profesor. To je skupina lidí, které zastupujeme.

- Poslední problém,  ve kterém není angažovaná má ZO, ale já osobně, tak to je problém nezávislého kulturního centra Klinika, které existuje v Praze. Je to nezávislé kulturní centrum následovníků hippies, kteří v okamžiku, kdy obsadili Kliniku na Žižkově, tak ať chtějí nebo ne, začali dělat politickou práci na Praze 3 a vyprofilovali se doleva. V současné době zde běží zadarmo výuka angličtiny, němčiny, češtiny pro cizince. V tomto státě se promrhaly (prosraly) miliony eur, aniž by stát zajistil jednoduchou věc, zadarmo přístup k výuce cizích jazyků. Nikdy na to nikdo nepoukázal, ve školství jsou projekty naprosto nesmyslné, prezentace o ničem, ale nikdo nebyl schopen poukázat na to, že tyto peníze jdou pryč. Klinika tuto aktivitu dělá. Mluvíte-li o aktivitách, co se týká uprchlíků, jsou to mladí lidé do 30 let, většinou vysokoškoláci. Papež je komunističtější než my, protože, pokud se nepletu, v Mexiku prohlásil, že ten kdo staví zábrany, není katolík. A kdo staví zábrany, není ani komunista z mého hlediska. To jsou věci ke kterým si musíme postavit. Když byl exodus řeckých komunistů, tak skončili na Moravě, neskončili nikde jinde. Tady se bavíme o 50 emigrantech, přičemž, já chápu, že tu nikdo nechce zůstat, protože průměrný plat učitele je tady 20.000,- Kč. Mě fascinuje, že pokud strana má podchytit mladou generaci, tak se tam objeví (na Klinice)  syn starého Dienstbiera, objevím se tam já, ale ze strany se nikdo neobjeví. Když ve Francii dostane občan facku, tak druhý den je to v parlamentu. Tady jste zmínili s. Gottwalda, a toho si velmi vážím, myslím mladého Gottwalda, ten dovedl dělat politiku ulice v parlamentu. Měli bychom mít odraz v Rakousku, kde KS Rakouska pronajala Klinice budovu, KS Rakouska ví, jaké jsou názory mládeže. Kdo tady z pléna co ví o těchto aktivitách, co o tom ví s. Dolejš? Mě tak moc nezajímá politika Kazachstánu, ale víc mě zajímá, co by KSČM měla dělat tady, vnitřní politiku, velkou politiku ať si dělají sociální demokraté.