Karl Marx

se sejde v přelomové době. Tím širší a odpovědnější diskusi, jak dál, to chce už teď. Hodlá k ní přispět i toto internetové fórum. Je samosprávnou iniciativou komunistů z řady okresů.

Čerpá z kritických hlasů na VČS, OK i jiných diskusích. O to víc stojí o konstruktivní náměty, jak naše slabiny překonat. Ne s cílem vytvářet jakoukoli „frakci“, ale jednotu strany naopak posílit. Naplnit ji konkrétním obsahem, který obstojí i tváří v tvář dnešním šancím a rizikům.

napište nám

Jiří Horák, člen vedení ÚRK a KV KSČM v Praze

Historická zkušenost  přesvědčivě dokazuje, že ideová pevnost a důsledná třídní orientace celé mnohostranné činnosti komunistické strany jsou nezbytnou podmínkou úspěšného působení na veřejnost zajišťující straně společenskou autoritu. Stranický a třídní přístup ke společenskému životu má hluboké kořeny v materialistickém pojetí dějin, vyžadující odhalování podstatných vztahů v jevech a procesech, hledání jejich základů ve výrobních vztazích v souvislosti se zájmy určitých tříd.

A my jsme to opět dokázali.

 • Oslovili jsme dělnickou třídu a ostatní námezdně pracující, mládež, důchodce a další sociální skupiny české společnosti. A nejen to, my jsme jejich důvěru získali, dokázali jsme je přesvědčit, že náš, 25 let starý program, je pro tuto společnost nejdokonalejší, nejužitečnější a nejperspektivnější.
   
 • Vítězíme nad třídním nepřítelem tím, že ho ubíjíme frázemi našich vrcholných představitelů ve studnici moudrosti - v levicových Haló novinách. Například: „horko ovlivnilo úrodu, nebudou brambory“; „šetřeme vodou, soudruzi, nebo bude ještě větší sucho“; „jablíčka jsou letos menší, ale o to sladší, nekupujte zahraniční“; „u šálku dobré kávy či čaje, zapřemýšlejme co dobrého je třeba ještě udělat“; „hlídejme domácí mazlíčky, aby je přílišný hluk z petard nevyděsil“,; „zima včelstvům nepřeje“; „soudruzi, Evropská unie je ve špatném stavu“ a tak dále a tak dále.
   
 • Naše volební preference neustále závratně rostou - společně s průměrným věkem našich členů.
   
 • Naši poslanci se vzájemně respektují a pomáhají si. Kritika je víc než soudružská. Panuje osvědčená komunistická solidarita – viz. soud s Martou Semelovou.
   
 • Vnitřní stranické spory jsou minimální, zasedání ÚV KSČM jsou srdečná a plná porozumění. Jen ta malá, zlá, marxisticko-leninsko-stalinistická skupinka nás zlobí, ale na druhou stranu stmeluje naše sice prořídlé, ale  zato pevné šiky.
   
 • O kauze sídla ÚV strany v ulici Politických vězňů 9, Praha 1. za prošustrované desítky milionů je lépe raději nehovořit. Lenin žil, svého času, v salaši a když se tak dívám ze dvora budovy ÚV je to také taková salaš – opadaná omítka, okna jež nelze otevřít, okoralé podlahy s koberci z předminulého století, zvracet se chtějící WC a tak dále – na to prý peníze nejsou. Ještě, že už jezdí nové výtahy, pokud by prý, podle zvěstí, nepracovaly ještě tři měsíce naše členská základna by vymřela.
   
 • Vnitrostranické informace se z budovy ÚV nemají šanci dostat. Chrání ji totiž i nadále komerční agentura. Zato naši nezaměstnaní soudruzi v nedůchodovém věku nemají šanci být zaměstnáni.
   
 • Předseda naší strany je rozeným dialektikem a zároveň nejrevolučnějším a nejrespektovanějším předsedou komunistické strany na světě.
   
 • VV ÚV je své většině úžasně pracovitý, zásadově-nesmlouvavý a bystře prozíravý.
   
 • Mnozí političtí pracovníci aparátu ÚV pracují usilovně, téměř na jedničku a to především na svůj živnostenský list. A navíc, řada z nich je i členy komunistické strany.
   
 • Zahraniční politika strany je oceňována ve všech komunistických a dělnických koutech světa. Všichni o naší komunistické straně mluví jako o zásadové, principiální a masové.
   
 • Ideologická práce je na takové výši, že nás za ni chválí nejen pražská „kavárna“, ale především řada středopraváků.
   
 • Vytvořený „stálenový“ materiál o socialismu, je tak nabitý novými a moderně-revolučními poznatky, že nám to vydrží po celé 21. století, ale přesto se na něm stále pracuje na rozdíl nového programu KS, který prý netřeba.
   
 • Materiálu „Strategické směřování a hlavní úkoly strany po IX. sjezdu KSČM“ by se v mnoha částech vysmáli nejen Marx s Engelsem viz. Stanovisko MLOKu. Co se týká grandiózního a úplně zbytečného materiálu “Hlavní úspěchy a nedostatky budování socialismu v Československu“ je jasné, že se autoři neztotožňují s Marxovou charakteristikou, že dějiny všech dosud existujících společností byly dějinami třídních bojů.

I proto nemohu na závěr slíbit našemu místopředsedovi, který v přání do nového roku 2016 napsal: „V době tak náročných úkolů by bylo chybou levice nechat se uvrhnout současnými zmatky do programových kotrmelců či sektářských a osobních rozepří. Z dosavadního průběhu předsjezdové diskuse snad již lze říci, že nyní nestojíme před ideovou křižovatkou, ale hlavně před nezbytností ozdravit naše fungování.“ ……………….“ že naplním jeho poselství. Naopak, budu i nadále studovat díla klasiků a zejména Leninovy práce „Proletářská revoluce a renegát Kautsky“, „Co dělat“ a  „ Stát a revoluce“ a místopředsedovi bych doporučil dopisy Bedřicha Engelse: „O oportunismu v dělnické straně“.