Karl Marx

se sejde v přelomové době. Tím širší a odpovědnější diskusi, jak dál, to chce už teď. Hodlá k ní přispět i toto internetové fórum. Je samosprávnou iniciativou komunistů z řady okresů.

Čerpá z kritických hlasů na VČS, OK i jiných diskusích. O to víc stojí o konstruktivní náměty, jak naše slabiny překonat. Ne s cílem vytvářet jakoukoli „frakci“, ale jednotu strany naopak posílit. Naplnit ji konkrétním obsahem, který obstojí i tváří v tvář dnešním šancím a rizikům.

napište nám

Financování politických stran

Dosáhnout toho, o čem je demokracie doopravdy, už za kapitalismu je cíl z říše náměsíčných iluzí. Pokud ji jakkoli živí i radikální levice, přestává být sama sebou. Kapitál, disponující vlastnickým monopolem na výrobní prostředky, ovládá právě díky němu i nástroje politické moci. Poté, co musel pod tlakem dělnického hnutí a dalších demokratických sil přistoupit na všeobecné volební právo, to však nabízí širší prostor i jim.

Třídní podstatu systému sice nijak nemění. Obrana zájmů a práv, s nimiž je v antagonistickém poměru, závisí tím víc i na respektování elementárních procedurálních pravidel. Významná  role připadá i normám, regulujícím financování politických stran. Právě na nich do značné míry závisí, zda kapitál může svou vůli diktovat bez zábran – či zda mu v tom alespoň zčásti vážou ruce i určité mantinely.

Věnujeme otázce pozornost, již si zaslouží? Vyčerpali jsme všechny možnosti, jež se v daném směru nabízí?       


Zprůhlednit toky do stranických pokladen

Ve víru diskuse o protikorupčních opatřeních jsou dnes stěžejními náměty veřejné zakázky, anonymní vlastnictví firem a schopnosti represivních složek státní moci korupci najít a účinně potrestat. Zapomíná se trochu při tom na to, že cílem korupčníků není tapetovat bankovkami stěny po jednorázové úspěšné akci, ale spokojeně si bohatství užívat, pokud možno ve stabilní a lépe ve stále rostoucí výši a po dlouhou dobu. Lidově se tomu říká vládní program Vltava – držet se koryta a prohlubovat dno.

Pro takto pojatý způsob obživy však korupčníci potřebují jim spřátelenou politickou vládu na příslušné úrovni, a tu nelze získat jinak než přes politické strany. Nestačí ovšem vyplácet politikům příslušné podíly na zisku, neboť oni také si chtějí spokojeně bohatství užívat, pokud možno ve stabilní a lépe ve stále rostoucí výši a po dlouhou dobu. Je nutné nechat nějaké drobky mateřským stranám, ty přece musí žít a financovat volební kampaně, aby byla zajištěna kontinuita politické vlády.

Plné znění zde.