Karl Marx

se sejde v přelomové době. Tím širší a odpovědnější diskusi, jak dál, to chce už teď. Hodlá k ní přispět i toto internetové fórum. Je samosprávnou iniciativou komunistů z řady okresů.

Čerpá z kritických hlasů na VČS, OK i jiných diskusích. O to víc stojí o konstruktivní náměty, jak naše slabiny překonat. Ne s cílem vytvářet jakoukoli „frakci“, ale jednotu strany naopak posílit. Naplnit ji konkrétním obsahem, který obstojí i tváří v tvář dnešním šancím a rizikům.

napište nám

Migrační vlna

Evropu zaplavují statisíce migrantů ze sousedních kontinentů. Problém už dávno přerostl v sérii vážných rizik. Sílící obavy široké veřejnosti budí plným právem. Ženou vodu na mlýn lacinému populismu i pravicovému extremismu. Evropské „elity“ se zmohly jen na jalovou rétoriku i tentokrát. Skutečné řešení problému se stále nerýsuje ani v zárodku. Oč víc to vládnoucí kruhy kompromituje, tím hůř lze obhájit fakt, že zajatcem jejich bezradnosti a demagogie zůstává i interpretace problému, jeho povahy a příčin, hrozících rizik i dostupných východisek.

Je snad opravdu jedinou variantou, jež v dané situaci zbývá   komunistické levici, to málo, co dosud jménem KSČM zaznělo? Tak mělký a krotký pohled na charakter a původ migrační krize? A tím spíš stanoviska, která jen vlažně glosují nic neřešící „recepty“, jimiž se vylhávají spoluviníci krize, a na vlastní návrhy, mířící k jádru věci, programově rezignují? Co všechno třeba napravit v tomto směru?       


Absurdity na „levici“

Chtěl bych navázat na, podle mého názoru, věcné hodnocení příčin problému uprchlíků z pera Josefa Hellera. Poukazuje na odpovědnost kapitalismu za války, bídu a chaos v zemích, odkud převážná většina uprchlíků pochází. Sdílím jeho pocit, že nám odborný aktiv nepomáhá vymanit se z nadvlády buržoazních manipulací (i když ani za jeho působení v tomto aktivu to nebylo o nic lepší). Chtěl bych se však podívat na věc z trochu jiného pohledu.

Plné znění zde.


Dejme šanci těm, kdo to umí nazvat pravým jménem

Jak citlivě lidé vnímají imigrační krizi, ukázaly i slovenské parlamentní volby. Řadu vystrašených voličů oslovil nacista Kotleba. Tak vážné téma zatím uniká i české levici. Ustupuje před tlakem, aby si vybrala z „řešení“, z nichž správné není ani jedno, a dělala tak užitečného idiota. Komunista, jenž lidi oslovit dokáže, je však mezi námi i dnes.                                                                                       

Plné znění zde.


Řešení imigrace by nemělo být diktátem

Není to na naší zeměkouli po poprvé, kdy  ekonomicky či vojensky  silnější státy se snaží vnutit ostatním své představy o svobodě, demokracii, lidských právech, solidaritě, lidské chudobě apod. Odpověď postižených je různá, podle statečnosti jejich představitelů, chladné kalkulace, chápání solidarity … .

Dnes prožíváme podobnou situaci. Problém se jmenuje migranti. Ti, kteří významně ovlivňují poměry na světě a výrazně se podílejí i na tragediích lidstva v různých lokalitách, se nyní se snaží pod hesly humanita, svoboda, demokracie přenést náklady na řešení problému migrantů na jiné. Neví se,  kolik je z těchto lidí skutečně ohrožených na životě a kolik je tzv. ekonomických migrantů. Ani nemá smysl v tomto okamžiku diskutovat o viníkovi, je třeba rychle pomoci.

Plné znění zde.


"Panevropské" intriky proti Evropě.

Migrace,  jak ji v současné době známe, rozhodně není nahodilý proces, ani spontánní akt. K jejímu hlubšímu pochopení je nutno připomenout některé skutečnosti, které ji historicky předznamenaly, mnoha běžným lidem a nejen jim však vlivem mediálních masáží, politického hašteření a v návalu běžných starostí unikly. Kdo z českých, ale i jiných evropských politiků znal už při nástupu do funkce jména takových deviantů, jako Richard Nicolaus hrabě von Coudenhove-Kalergi (+1972) nebo Thomas P. M. Barnett (*1962)?

První z nich (1894-1972) je vládnoucími „elitami“ považován za otce-zakladatele EU,   Maastrichtu a multikulturalismu. Ve své knize „Praktický idealismus“ prohlašoval, že obyvateli budoucích „Spojených států evropských“ již nebudou původní evropské národy, ale jakýsi uměle vytvořený etnicko-rasový mix. Ten je podle něj třeba „křížením“ Evropanů s Asiaty a černochy dovést do podoby, kdy pozbude všech původních specifických rysů a  vlastností, aby byl tím snáz ovladatelný mocenskými „elitami“. Právě na jeho počest však byla ustanovena Evropská cena Coudenhove-Kalergiho, oceňující co dva roky Evropany, kteří se zvlášť výrazně zasloužili o naplnění jeho plánu. Angela Merkelová ji obdržela už roku 2010 – a to ještě dnešní migrační vlna ještě ani nezačala.

Plné znění zde.


Demaskovat příčiny i falešná východiska

Komu voní jen Německo – a štítí se i Rakouska – ten nehledá azyl před terorem a válkou. Míří sem slíznout smetanu. To není migrace „ekonomická“, ale čistě parazitní. Zištné motivy tu stínohru lemují celou. Počínaje pašeráky, co sem ty mladíky importují. Přes majitele stovek penzionů, ubytoven a vývařoven, co často kličkovali před bankrotem – a teď by neradi přišli o kšeft, který jim zadává sám stát. Až po šejdíře z „nevládních organizací“ - a z médií bez páteře - co tomu nekřesťanskému  hodokvasu malují svatozář neskonalé lásky k bližnímu.

Tak medvědí službu všem, kdo naši pomoc potřebují skutečně, dělá jen máloco. Milionům našich lidí, s nimiž se pracka trhu nemazlí, to otevírá kudlu v kapse. Tím zranitelnější jsou vůči mucholapkám extrémní pravice. Tím rychleji se Evropa řítí do dluhové pasti. Režie chaosu na export se tetelí blahem. „Americký sen“ na sekyru odkládá svůj soudný den.      

Celý text rozhovoru, kde toho zaznělo víc zde   


Nepodbízet se, ale bránit ohrožené zájmy

Ze stanoviska vedení KSČM ze 4. 2. 2016 jsme se dozvěděli, že „v sobotu 6. února 2016 organizují různé populistické, xenofobní až krajně pravicové organizace po celé Evropě, tedy i v České republice, společné protestní akce k tématu migrace.“ Proč jsou účastníci masové protestní akce (některé zdroje uvádějí až 15 tisíc občanů) proti ilegální a ze zahraničí organizované migraci statisíců lidí nazýváni vedením KSČM xenofoby?

Plné znění zde.