Karl Marx

se sejde v přelomové době. Tím širší a odpovědnější diskusi, jak dál, to chce už teď. Hodlá k ní přispět i toto internetové fórum. Je samosprávnou iniciativou komunistů z řady okresů.

Čerpá z kritických hlasů na VČS, OK i jiných diskusích. O to víc stojí o konstruktivní náměty, jak naše slabiny překonat. Ne s cílem vytvářet jakoukoli „frakci“, ale jednotu strany naopak posílit. Naplnit ji konkrétním obsahem, který obstojí i tváří v tvář dnešním šancím a rizikům.

napište nám

Iniciativa

Politika už není o sladkých snech. Teď je o kostlivcích ze skříně těch, kdo klíče na náměstích podvedli. Kdo jiný má převzít iniciativu, než právě my? Kdy se to stalo naposled? A našlo odezvu většiny, kterou už čekají jen zklamání?

Témata, usvědčující dnešní poměry, padají do klína těch, kdo je zavinili. Počínaje ekonomickou krizí a řeckou dluhovou pastí. Přes teroristický převrat a válku na Ukrajině či rozkrádání veřejných financí. Až po migrační vlnu, zaplavující Evropu.

Plyne snad z toho, jaký je mocenský poměr sil, že věci nelze ani nazvat pravým jménem? Že i my, komunisté, máme jen „připomínkovat“ až  následky – a kolem příčin i východisek chodit po špičkách?


Neustupovat, aktualizovat

Evropská společnost se proti poválečnému období hodně změnila. Zato levicová teorie v mnohém zastarala a levicové strany od svých někdejších idejí v mnohém ustupují. Obojího úspěšně využívají pravicoví ideologové k obhajobě soukromého vlastnictví a „svobody v podnikání“, k diskreditaci kolektivismu, solidarity a moci pracujícího lidu. Chybí srozumitelný program, který by  plně uspokojil hloubavou a přesvědčil váhavou levicovou veřejnost.

Celý článek zde.


Jít až k podstatě věci

Implikace je logická operace se dvěma proměnnými. Implikace významově odpovídá podmínkové větě v běžném hovoru „Jestliže A, potom B“ Řekněme nejdříve A.

Zahraniční kapitál ovládá: 45 % – 60% výrobního sektoru, 65 % obchodní činnosti, 75 % exportu, 90 % importu, 98 % bankovního sektoru. Zahraniční vlastníci rozhodují o 55 % zaměstnanců.

Plné znění zde.


Nepostaví-li se za dělníky vedení KSČM, budou volit DSSS

Čest práci, vážení soudruzi!

Jako člen strany bych chtěl zmínit něco o pracovních podmínkách v České republice. Mnozí z nás jistě viděli nějaký dokument v televizi, jak současná propaganda poukazuje na pracovní podmínky v Čínské lidové republice. Faktem je, že Česká podnikatelská smetánka se jim může směle rovnat.

Plné znění zde.


Boj o většinu už nelze odkládat