Karl Marx

se sejde v přelomové době. Tím širší a odpovědnější diskusi, jak dál, to chce už teď. Hodlá k ní přispět i toto internetové fórum. Je samosprávnou iniciativou komunistů z řady okresů.

Čerpá z kritických hlasů na VČS, OK i jiných diskusích. O to víc stojí o konstruktivní náměty, jak naše slabiny překonat. Ne s cílem vytvářet jakoukoli „frakci“, ale jednotu strany naopak posílit. Naplnit ji konkrétním obsahem, který obstojí i tváří v tvář dnešním šancím a rizikům.

napište nám

Mládež

Jsme tu pro lepší budoucnost. Tím víc uměla učarovat těm, kdo mají život  před sebou. Teď jejich příliv do naších řad vázne. Dá se to odbýt hartusením, že se „neplní správná usnesení“? Komisemi mládeže uvnitř strany? Z ročníků, co se politice teprve učí, ponechaných svému osudu?

Svaz mládeže, hlásící se ke KSČM, tu už byl. Za to, jak nosil kůži na trh, ho načas postihl i zákaz. Smíme se k těm, kdo se mu snaží vrátit sílu, chovat jako k cizímu? Jen proto, že jim KSČM přijde málo radikální?    

Kapitalismus je s to dnešní mládeži ublížit ještě víc, než generacím, jejichž mládí ostouzí. Po statisících ji na hůl už bere. Jak na to reaguje politika KSČM? Co všechno to chce změnit, nemá-li strana, mířící k lepší budoucnosti, hazardovat se svou vlastní?     


Neřešený generační problém se mstí

V polistopadové éře se v Komunistické straně Čech a Moravy ustanovila vedoucí skupina funkcionářů se svými asistenty a pomocníky. Prakticky jen minimálně docházelo ke kádrovým obměnám a práce s mládeží byla minimální. Byly sice ojedinělé pokusy, jako například podpora mladých sympatizantů a členů KSČM v Karviné z iniciativy Eduarda Matykiewicze. Za takovou snahu díky, jenže i tyto nadějné pokusy postupně zapadly a strana jako celek se jich nechopila.

Plné znění zde.


Radikální mládež

Mladým lidem v komunistickém hnutí je vyčítána radikalita. Ta bývá překážkou ke vstupu do politiky v řadách KSČM. Mládež se však chová zcela přirozeně. Historicky vzato vlastně až tak radikální není. Co třeba srovnat její dnešní mentalitu s tím, jak radikální byla levicová mládež před sto lety? Nebo interbrigadisté ve Španělsku? Nebyli by nakonec z dnešní KSČM vystrnaděni i lidé Gottwaldova ražení?

Plné znění zde.


Klíčové téma IX. sjezdu KSČM

Ti, kteří se zajímají o historii pokrokového  hnutí mládeže v Československu, jistě si připomněli nedávné 95. výročí vzniku Čs. Komsomolu, kdy tehdy mladí účastníci ustavujícího sjezdu vyzvali své starší soudružky a soudruhy, aby ustavili komunistickou stranu. K tomu došlo v květnu 1921.

Plné znění zde.


Co levicovou mládež od strany odpuzuje

To, že prvořadým úkolem všech členů KSČM je získávání mladých lidí, slyšíme na všech stranických úrovních, tou nejvyšší počínaje. Jenže: pro jakou politiku chceme mladé získat?

Plné znění zde.


Nejmladšíma očima

Většina levicových mladých lidí jako já, se obrací k Pirátům a Zeleným. Důvodem je skutečnost, že KSČM se jim jeví jako obstarožní parta. Když vidím, co se ve straně děje, tak se svým vrstevníkům nedivím. Jestli se na sjezdu nezmění vedení a politické směřování strany, tak asi začnu vážně uvažovat o tom, že také začnu volit Piráty. Sice s nimi ve mnohém nesouhlasím, vidí však svět aspoň mladšíma očima a v něčem dokonce i víc zleva, než KSČM.

Matyáš Komzák, 18 let, Olomoucký kraj


 Proč mladí po vstupu do KSČM opět utíkají?

Neustále se diskutuje, proč nemá KSČM mladé kádry. Statistika jasně ukazuje, že mladí do KSČM vstupují, ale rychle také vystupují. Je veřejným tajemstvím proč. Problém je dvojí. Jeden je celkem banální a asi by sám na odpuzení mladých nestačil. Je to generační bariéra. Schůze, plné nostalgizujících důchodců, zejména ty nejmladší odpudí.

Plné znění zde.


Jak materialista zjistí, že byl vlastně idealistou

V den svých osmnáctých narozenin, tj. v roce 2012 jsem přišel na OV KSČM v Prostějově a podal jsem přihlášku do naší strany. Vstupoval jsem do KSČM plný elánu, chuti pracovat pro stranu jako nositelku pokrokových idejí, které mě oslovily, pro stranu, která by měla být vedoucím činitelem při změnách stávajícího společenského zřízení, se kterým nesouhlasím.

Plné znění zde.


Co mládež získává a co ji odrazuje   

Co dělá KSČM pro získání mládeže? Proč má tak málo mladých členů a ještě mnohem méně mladých aktivních členů? Je to jen neschopností mládež získat, anebo něčím ještě horším? Dovolím si tvrdit, že b) je správně.

Plné znění zde.